Actueel
For the second time Leeward in The Legal 500!

We are very proud to announce that the Legal 500 website has ranked Leeward, for a second year in a row, as leading law firm in the field of transport.

De wijziging van de wegcode betreffende de ladingzekering

Bij het besluit van 17 november 2017 wijzigde de Vlaamse Regering de wegcode, inzonderheid met betrekking tot de ladingzekering. Het besluit voorziet in een gedetailleerde omschrijving van de onderlinge bevoegdheden en verplichtingen tussen vervoerder, verpakker, verlader en verzender.

Leeward assisted 2XL to join forces with ECS European Container Group

Leeward concluded the legal framework for the major merger in the port of Zeebrugge between 2XL and ECS.

Leeward in The Legal 500

We are proud to announce that Leeward has been recommended by The Legal 500 guide for the focus Industry "Transport".

Beslag op buitenlandse rekeningen voortaan mogelijk

Op 18 januari 2017 is de Europese Verordening nr. 655/2014 dd. 15 mei 2014 tot vaststelling van een procedure betreffende het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen om de grensoverschrijdende inning van schuldvorderingen in burgerlijke en handelszaken te vergemakkelijken in werking getreden.

Leeward Cloud Project

As Leeward is continuously aiming at tailoring and innovating its services, Leeward comes up with a new online application for its clients.

Electronic Freight Site Liability

Electronic Freight Site Téléroute condemned by Lyon Court of Appeal to pay for cargo lost after fraudulous freight exchange by ...

Leeward is hiring

Het team van Leeward is op zoek naar een stagiair(e) met een uitgesproken interesse in het commerciële recht en geschillenregeling in de ruime zin.

De nieuwe SOLAS-wetgeving

In samenwerking met APZI (Association Port of Zeebrugge Interests), Certiweight en Jan Haeck Containers heeft Leeward op 8 juni 2016 onder grote belangstelling een lunchseminarie verzorgd voor de havengebruikers over de nakende inwerkingtreding van de verplichting voor de verschepers om het gewicht van gevulde containers te verifiëren (SOLAS - VGM).

1 juli 2016, SOLAS-regels in werking voor de weging van zeegaande containers

Op 1 juli 2016 treden de binnen de IMO overeengekomen SOLAS-regels voor de weging van zeegaande containers in werking.

Technische voorschriften voor binnenvaartschepen binnenkort in heel Europa gelijk

Op dit moment is het nog zo dat de EU en de Centrale Rijnvaart Commissie (CCR) ieder eigen technische reglementen voor binnenvaartschepen hebben.

Invoering “Code 95” voor vrachtverkeer

Naast de invoering van de kilometerheffing voor vrachtwagens, staat in 2016 nog een grote verandering voor de transportsector te wachten.

Efficiënte inning van onbetaalde facturen zonder rechterlijke tussenkomst

Blijft uw handelspartner in gebreke bij het betalen van uw facturen? Leeward kan u bijstaan bij een snelle inning van uw facturen.