Het Leeward team

Het team van Leeward bestaat vandaag uit een evenwichtig samengestelde groep van advocaten die hun ervaring hebben opgedaan in verscheidene gerenommeerde advocatenkantoren en besloten hebben om naar de toekomst toe hun krachten te bundelen onder de naam Leeward. Ons team bestaat uit vijf advocaten, elk gespecialiseerd in hun eigen sectoren en praktijkgebieden: Lino VerbekeJeroen VilléArmin WinteinChristof Dupon en Brecht Michels.

Lino Verbeke

Lino Verbeke (° 1954) heeft, na zijn passage als schaderegelaar op de Antwerpse maritieme verzekeringsscène, in 1981 te Zeebrugge een maritiem gericht advocatenkantoor opgericht en werd daarna te Brugge de mentor van een gewaardeerd ondernemingsgericht multidisciplinair kantoor in de transportsector.

Lino focust zich op de problematiek van verbintenissen, verzekering en aansprakelijkheid, met bijzondere aandacht voor de vervoersaansprakelijkheid en het vervoerd goed, de transport- en cascoverzekering. Hij is een vast faillissementscurator aan de plaatselijke Rechtbank van Koophandel en behandelt voor zijn kantoor de geschillen in arbitrage.

Jeroen Villé

Jeroen Villé legt zich toe op het ondernemingsrecht in de ruime zin van het woord en heeft expertise in het transportrecht. Hij vertegenwoordigt zowel nationale, als internationale ondernemingen uit verscheidene sectoren in complexe procedures voor rechtbanken en arbitrageprocedures. Hij werkte van 2012 tot oktober 2015 op het departement “Dispute Resolution” van het Brusselse advocatenkantoor Linklaters.

Jeroen is sinds oktober 2015 lid van de balie te Brugge.

Armin Wintein

Armin Wintein legt zich toe op alle aspecten van het commercieel recht met een bijzondere focus op transport, vastgoed- en verzekeringsrecht. Hij vertegenwoordigt dan ook een gediversifieerde mix van zowel professionelen (logistieke ondernemingen, terminals, distributeurs, rederijen, verzekeringsmaatschappijen, promotoren, aannemers) als particulieren.

Armin is sinds 2012 lid van de balie te Brugge.

Christof Dupon

Christof Dupon zijn expertise en interesse gaan voornamelijk uit naar alle aspecten inzake burgerlijk en handelsrecht in de meest ruime zin van het woord en omvatten naast de eigenlijke geschillenbeslechting inzake het contractuele en extra-contractuele aansprakelijkheids-, verzekerings- en verkeersrecht, tevens het opmaken van adviezen en bijzondere overeenkomsten voor zowel professionelen als particulieren. Ook alle aspecten inzake procedure en uitvoering van gerechtelijke uitspraken genieten een bijzondere voorkeur.

Christof werd in 2012 benoemd als plaatsvervangend vrederechter van het Vredegerecht van het kanton Tielt.

Brecht Michels

Brecht Michels is actief in diverse rechtsdomeinen, met in het bijzonder ondernemingsrecht en arbeids- en socialezekerheidsrecht. Hij stelt zijn expertise ten dienste van zowel de particuliere als de professionele cliënt bij het samenstellen en documenteren van zijn of haar dossier, het uitstippelen van een gepaste strategie om het dossier tenslotte te verdedigen voor de gerechtelijke overheden.

Brecht is lid van de Balie te Brugge sedert oktober 2004 en was werkzaam op het kantoor Verbeke Melis vanaf oktober 2007.