12/12/2017 Nieuws

De wijziging van de wegcode betreffende de ladingzekering

Bij het besluit van 17 november 2017 wijzigde de Vlaamse Regering de wegcode, inzonderheid met betrekking tot de ladingzekering.

Het besluit voorziet in een gedetailleerde omschrijving van de onderlinge bevoegdheden en verplichtingen tussen vervoerder, verpakker, verlader en verzender.

Vooral de verlader wordt aan een zwaardere informatieplicht onderworpen. Zo zal de verlader onder meer moeten meedelen wat de massa van de lading en de laadeenheid is, de positie van het zwaartepunt van elke laadeenheid, de buitenafmetingen van elke laadeenheid, de beperkingen voor het stapelen en de richting die tijdens het vervoer moet worden toegepast, alsook alle aanvullende informatie die vereist is voor een correcte zekering. Daarbovenop zal de verlader moeten instaan voor de verdeling van de lading over de laadvloer van de vrachtwagen of oplegger en de vervoerder informeren over de correcte verpakking.

De wegpolitie en wegeninspecteurs zullen (technische) controles langs de weg uitvoeren waarbij onder meer de verdeling en de zekering van lading zal worden gecontroleerd.

Het spreekt voor zich dat deze gewijzigde taakverdeling tussen de vervoerder, verpakker, verlader en verzender nieuwe afspraken zal vereisen tussen de betrokken actoren met het oog op het vermijden van toekomstige geschillen omtrent de belading.

Deze nieuwe regelgeving zal, volgens onze berichtgeving, eind december in werking treden.