Leeward

Dispute resolution
Dispute resolution
Dispute resolution
Dispute resolution
Dispute resolution
Dispute resolution

Indien een juridische procedure onvermijdelijk is, focust Leeward zich op uw economische doelstellingen en beoordeelt zij de juridische en commerciële risico’s die daarmee gepaard gaan. 

Wij helpen onze opdrachtgevers met het beheersen van hun risico’s en vermijden waar mogelijk juridische procedures, onder meer via onze efficiënte recovery services. Indien het vermijden van een procesvoering onmogelijk blijkt, helpen wij onze opdrachtgevers om de negatieve impact op hun bedrijf en hun reputatie te beperken. Leeward analyseert hierbij de positie van tegenstanders en bedenkt optimale procedurele tactieken om de rechten van haar opdrachtgevers optimaal te behartigen dan wel te vrijwaren.

Wij treden op voor en tegen nationale en internationale ondernemingen actief in de verscheidene niche-sectoren en dit voor zowel de burgerlijke en strafrechtbanken in de ons omringende landen als voor nationale en internationale arbitragetribunalen. De uitgesproken expertise van Leeward in de niche-sectoren leidt er ook toe dat onze advocaten op regelmatige basis als arbiter zetelen in nationale en internationale arbitragetribunalen. 

Leeward
Leeward call to action

Leeward, leading you forward.

Aarzel niet om ons te contacteren op het nummer +32 (0)50 393 555 of kom gerust langs voor een koffie op ons kantoor te Brugge.