Leeward

Noodnummer
Noodnummer
Noodnummer
Noodnummer
Noodnummer
Noodnummer

Via het noodnummer +32 (0)50 394 677 staan wij dag en nacht paraat om de eerste juridische bijstand of proactieve steun te bieden bij incidenten (vb. ongevallen) of crisismanagement (vb. dawnraid door politie of sociale inspectie).

Wij helpen u tevens met de talrijke kwesties waarmee u in de onmiddelijke nasleep van een incident wordt geconfronteerd, zoals onder meer het verzamelen of het bewaren van bewijs, het vrijwaren van uw juridische rechten, het verlenen van bijstand bij een verhoor, het beperken van reputatieschade.