Leeward

Handel & douane
Handel & douane
Handel & douane
Handel & douane
Handel & douane
Handel & douane

Handeldrijven impliceert import en export van goederen in overeenstemming met het internationaal handelsrecht. Leeward navigeert u door het complexe juridische verhaal rond zakendoen over de grenzen heen.

Expertise

Douane & accijnzen

Het grensoverschrijdend goederenverkeer wordt beheerst door het douane- en accijnsrecht, waarbij de invoerder respectievelijk de uitvoerder fiscale heffingen dient te betalen voor de in- en uitvoer van goederen over de landsgrenzen heen.

Leeward staat in- en uitvoerders, douane-agenten en douane-expediteurs bij in geschillen met de douaneadministraties in binnen- en buitenland en het voeren van administratieve en gerechtelijk procedures.

Leeward
Expertise

Handelskoop

De grensoverschrijdende koop-verkoop van roerende goederen gaat met veel risico’s gepaard. Wie deze risico’s moet dragen wordt onder meer in het Weens Koopverdrag bepaald. Verder kunnen de partijen bepaalde verbintenissen eenvoudig aan de koper of verkoper toewijzen door de koop-verkoop aan een Incoterm te koppelen. Leeward is van alle markten thuis en begeleidt u bij het volledige traject van de internationale verkoop of aankoop van goederen.

Leeward
Expertise

Distributie & agentuur

(Internationale) handelsactiviteiten vergen delegatie van bevoegdheden. Distributie- en agentuurovereenkomsten zijn twee voorbeelden hoe dit kan gebeuren. In het maritieme landschap worden de handelingen van een rederij gesteld door een scheepsagent. Leeward begeleidt scheeps- en handelsagenten op alle vlakken, zowel wat de redactie van hun agentuurovereenkomst betreft alsook in het geval van geschillen.

Leeward
Expertise

Algemene voorwaarden

Een set op maat gemaakte algemene voorwaarden en de correcte implementatie ervan zijn onontbeerlijk in het hedendaags handelsverkeer. Helaas gebeurt dit in de praktijk vaak op een foutieve manier. Leeward ontwerpt de algemene voorwaarden op maat van uw onderneming, waarbij rekening wordt gehouden met alle specifieke kenmerken die uw bedrijf onderscheiden. Leeward staat u verder bij in het geval van geschillen.

Leeward
Expertise

Arbitrage

In de regel komt het aan de rechtbanken toe om een commercieel geschil te beoordelen. Partijen kunnen in hun commerciële overeenkomst beslissen om een gerezen of een toekomstig geschil door een arbitragecommissie te laten beslechten. Leeward heeft verregaande ervaring met arbitrale procedure ( zowel voor ad hoc commissies als geïnstitutionaliseerde instellingen) en staat u hieromtrent met raad en daad bij.

Leeward
Leeward call to action

Leeward, leading you forward.

Aarzel niet om ons te contacteren op het nummer +32 (0)50 393 555 of kom gerust langs voor een koffie op ons kantoor te Brugge.

Leeward

Handel & douane nieuws & inzichten
Handel & douane nieuws & inzichten
Handel & douane nieuws & inzichten
Handel & douane nieuws & inzichten
Handel & douane nieuws & inzichten
Handel & douane nieuws & inzichten
Handel & douane nieuws & inzichten
Handel & douane nieuws & inzichten
Handel & douane nieuws & inzichten
Handel & douane nieuws & inzichten
Handel & douane nieuws & inzichten
Handel & douane nieuws & inzichten
Handel & douane nieuws & inzichten
Handel & douane nieuws & inzichten

26/07/19

Leeward Lunchsession: inval door politie of inspectie in jouw bedrijf – wat nu?

Seminarie op 29 november 2019 - Tijdens dit seminarie lichten wij toe hoe een bedrijf zich kan voorbereiden op een mogelijke inval door politiediensten en inspectiediensten. Wij geven een praktische leidraad mee waarmee u nadien in uw bedrijf aan de slag kunt. Ook lichten wij aan de hand van...
25/07/19

Nieuwe Incoterms 2020

Al sinds 1936 beschrijven de Incoterms de taken, kosten en risico’s die verbonden zijn aan de levering van goederen door verkopers aan kopers. Om niet achterhaald te worden door veranderingen in de markt, herziet de Internationale Kamer van Koophandel (“ICC”) haar Incoterms elke 10 jaar. Op 1...
01/02/22

Nieuwe regels over de betaalachterstand bij handelstransacties

Vanaf 1 februari 2022 wordt er komaf gemaakt met te lange betalingstermijnen in het handelsverkeer.
Nieuwsbrief
Op de hoogte blijven van alle juridische informatie met betrekking tot de Handel & douane sector?
{{ errors.email }}
We zullen uw persoonsgegevens verwerken om u op de hoogte te houden van onze diensten en activiteiten zoals bepaald in ons privacybeleid.
Bedankt voor uw inschrijving. Wij houden u op de hoogte.