Leeward

Maritieme verzekeringen
Maritieme verzekeringen
Maritieme verzekeringen
Maritieme verzekeringen
Maritieme verzekeringen
Maritieme verzekeringen

De verzekeringstechniek kent haar oorsprong in de maritieme verzekeringen. “Maritieme verzekering’’ is een containerbegrip. Er is niet immers niet één “maritieme verzekering”. Afhankelijk van het te dekken maritiem risico zal in een ander type verzekering moeten worden voorzien.

Een van de belangrijkste en meest gekende maritieme verzekeringen is de Protection and Indemnity insurance (kortweg P&I genoemd). P&I-verzekeringsmaatschappijen worden ‘Clubs’ genoemd en de verzekerden ‘Members’. Het is een onderlinge verzekeringstechniek waarbij de verzekeringspremie (Calls) dient om het risico van de overige Members op te vangen. Waar P&I-polissen in de regel enkel de aansprakelijkheid van de scheepseigenaar ten opzichte van derden, de bemanning en passagiers dekken, wordt tegenwoordig ook voorzien in een dekking van zeeverontreiniging, wrakopruiming, niet-betaalde lonen van de bemanning en cyberrisico’s.

De Casco (hull) polissen voorzien onder meer in een dekking van de schade aan het verzekerde schip en toebehoren zoals motoren, machines en installaties. Ook voor schepen in opbouw kan dergelijke verzekering worden voorzien.

De goederenbelanghebbenden bij een maritiem avontuur kunnen het risico op transitschade aan hun goederen afdekken middels een goederenverzekeringspolis. Naast de Institute Cargo Clauses is de Goederenverzekeringspolis van Antwerpen in onze contreien een vaak gebruikte typepolis. Goederenpolissen verzekeren de schade aan de goederen tijdens het vervoer. Afhankelijk van de gekozen typepolis en modaliteiten wordt de verzekerde periode en dekking anders ingevuld.

Leeward heeft verregaande ervaring bij alle vormen van maritieme verzekeringspolissen. Zij staat verzekeraars en ondernemingen bij bij de redactie van een op maat gemaakte polis tot de afhandeling van schadegevallen en geschillen.