Leeward

Productaansprakelijkheid
Productaansprakelijkheid
Productaansprakelijkheid
Productaansprakelijkheid
Productaansprakelijkheid
Productaansprakelijkheid

Productaansprakelijkheid en productveiligheid zijn niet weg te denken uit de maatschappij. Zelfs al worden de risico’s tot het minimum beperkt, gebeurt het regelmatig dat bij de levering van een product iets misgaat. Leeward

Op basis van de Europese richtlijnen die in de Belgische wetgeving zijn omgezet, heeft de persoon die gewond geraakt door een defect product dat gevaarlijk of onveilig is, de mogelijkheid om een vordering instellen tegen eenieder in de keten. De aansprakelijkheid beperkt zich immers niet alleen tot de fabrikant van een eindproduct of de fabrikant van een onderdeel van een eindproduct, maar strekt zich tevens uit tot de producent van een grondstof tot de importeur van een product vervaardigd buiten de Europese gemeenschap.

Door de invoering van deze Europese richtlijnen werden de regels rond productaansprakelijkheid en algemene productveiligheid aanzienlijk aangescherpt waardoor er nog meer van ondernemingen wordt geëist omtrent product- en marktveiligheid. Deze regulering en het internationale karakter van vele van deze discussies, leiden ertoe dat de juridische vraagstukken rond deze materie vaak complex is.

Ook in het kader van een product recall kunnen zich echter moeilijke vraagstukken voordoen. Product recall acties kunnen namelijk, naast reputatieschade, grote financiële gevolgen hebben voor een onderneming. Ondernemingen zullen zich daarom logischerwijs eerst beraden, voordat zij daadwerkelijk overgaan tot melding of product recall.

Wanneer een recall-plan werd opgemaakt, moet dit vanzelfsprekend voldoende worden nageleefd. Het is aangeraden om in raamcontracten tussen fabrikanten, importeurs en distributeurs te anticiperen op deze toekomstige problemen. Dit kan onder meer door de onderlinge verantwoordelijkheden inzake bijstand in het recall-plan en de raamcontracten vast te leggen en en de financiële voorwaarden in het geval van een actie te bepalen.

Leeward staat producenten en hun verzekeraars, maar ook importeurs en leveranciers en hun verzekeraars bij op dit terrein.