Leeward

Property-verzekeringen
Property-verzekeringen
Property-verzekeringen
Property-verzekeringen
Property-verzekeringen
Property-verzekeringen

Het exploiteren van een bedrijf schept bepaalde risico’s op schadegevallen. Voor het hele spectrum aan deze risico’s is het noodzakelijk om te voorzien in adequate verzekeringsdekkingen. Onderbrekingen van de bedrijfsvoering als gevolg van bijvoorbeeld brand en bedrijfsschade vormen vaak het slechtst denkbare scenario waarmee een organisatie te maken kan krijgen. Property verzekeringen bieden dekking tegen verlies van of schade aan bedrijfsactiva en de daaruit voortvloeiende bedrijfsonderbrekingen.

Naar aanleiding van deze schadegevallen ontstaan regelmatig discussies rond de precontractuele mededelingsplicht van de verzekeringnemer, de aangifte van risicoverzwaring, de interpretatie van uitsluitingsgronden en algemene dekkingsvraagstukken. Ook rijst regelmatig de vraag of er sprake is van opzet aan de zijde van de verzekerde dan wel verzekeringsfraude. Deze verzekeringstechnische discussies kunnen behoorlijk complex zijn.

Leeward adviseert en procedeert namens verzekeraars en ondernemingen over deze verzekeringsvraagstukken. Zo adviseert Leeward onder meer op regelmatige basis verzekeraars over de regresmogelijkheden en assisteert zij bij het verhalen van de door hen uitgekeerde schade op eventuele aansprakelijke derden.