Leeward

Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom
Telecom

Leeward treedt op vaste basis op als partner van telecombedrijven bij de verschillende aspecten met betrekking tot hun B2C en B2B relaties.

Over de jaren heen heeft Leeward een grondige expertise opgebouwd met betrekking tot de contractuele en aansprakelijkheidskwesties waar telecomoperatoren dagelijks mee geconfronteerd worden. Dit gaat van incassodossiers tot juridische vraagstukken betreffende infrastructuurschade.

Om elke woning te kunnen voorzien van verschillende nutsvoorzieningen ligt er, alleen al in Vlaanderen, ongeveer 600.000 aan ondergrondse kabels en leidingen. Bij het uitvoeren van grond- of graafwerken wordt er echter geregeld schade toegebracht aan deze kabels. Gelet op het technisch karakter ervan vereisen dergelijke dossiers know-how betreffende het KLIP-decreet, de informatieplicht van de aannemer en de onderzoeksplicht naar de ondergrondse infrastructuur. Een grondige kennis van de materie, aangevuld met een uitgebreide collectie rechtspraak aangaande kabelschade is dan ook net de sterke troef van Leeward bij deze dossiers.