Leeward

Transportverzekeringen
Transportverzekeringen
Transportverzekeringen
Transportverzekeringen
Transportverzekeringen
Transportverzekeringen

Goederen steken de grens over via de lucht, land of zee. Bij deze transporten kan er veel misgaan. Goederen raken beschadigd of zelfs verloren, waardoor de aansprakelijkheid van de vervoerder in het gedrang kan komen. Ook ladingdiefstallen komen met de regelmaat van klok voor. Om al deze risico’s zo goed mogelijk af te dekken moeten zowel de vervoerder als de goederenbelanghebbende voorzien in een passende transportverzekering.Leeward

De verzekeringen die de risico’s van vervoer van goederen dekken worden in beginsel niet door de algemene Wet op de verzekeringen van april 2014 beheerst. In afwachting van nieuwe wetgeving gelden nog steeds de regels uit de oude verzekeringswet van 1874 en de zeeverzekeringswet van 1879 voor het verzekeren van het goederenvervoer.

Vervoerders wensen een verzekeringsdekking voor hun aansprakelijkheid en hun vervoersmiddelen (casco/hull). Goederenbelanghebbenden zijn gebaat bij een goederenverzekering (cargo).

Voor het verzekeren van goederen zijn er doorheen de jaren gestandaardiseerde forms ontwikkeld, zoals de Engelse Institute Cargo Clauses, de Nederlandse Beurspolis of de goederenverzekeringspolis van Antwerpen van 2004. De goederenverzekeringspolis van Antwerpen laat toe om, niet alleen, goederentransport over de zee te verzekeren, maar ook het goederenvervoer via andere transportmodi, zoals luchtvervoer.

Ook de Koninklijke Belgische Vereniging van Transportverzekeraars (“ABAM BVT”) heeft voor wegvervoer een CMR-polis uitgewerkt dat voorziet in een aansprakelijkheidsdekking van de wegvervoerder overeenkomstig de bepalingen in het CMR-verdrag.

Naast een specifieke transportverzekering dient een wegvervoerder ook steeds in een passende WAM-verzekering te voorzien. Dit is de algemene voertuigverzekering die de aansprakelijkheid van de bestuurder ten opzichte van derden dekt voor schadegevallen tijdens en door het rijden met het voertuig.

Leeward is thuis in de wereld van de transportverzekeringen. Wij adviseren ladingbelanghebbenden, vervoerders en verzekeraars over dekkingsvraagstukken en -problemen en staan deze spelers bij met de afwikkeling van schadegevallen onder de verscheidene transportverzekeringen.