Leeward

Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden

De wettelijke regels die bepaalde contracten beheersen zijn veelal niet voldoende voor het doel dat de contractspartijen, of één van de contractspartijen, voor ogen hebben. Om de rechtspositie van de contracterende partijen en de voorwaarden van de handelstransactie te modaliseren voorzien ondernemingen bij voorkeur in algemene voorwaarden.

Om de algemene voorwaarden uw contractuele relatie te laten beheersen moeten slechts twee criteria zijn vervuld vooraleer het contract wordt gesloten: (i) uw medecontractant moet kennis hebben of een redelijke mogelijkheid hebben gehad om kennis te nemen van de algemene voorwaarden (ii) uw medecontractant moet de toepassing van de voorwaarden aanvaarden.

Hoewel een correcte set algemene voorwaarden in het huidige commercieel verkeer onontbeerlijk is geworden moet helaas nog al te vaak worden vastgesteld dat ondernemingen ofwel geen stel van algemene voorwaarden hebben, dat deze niet correct tegenstelbaar is gemaakt of dat de algemene voorwaarden de lading niet dekken die de onderneming voor ogen had en dus feitelijk nutteloos zijn.

Leeward redigeert algemene voorwaarden op uw maat waarbij rekening wordt gehouden met uw specifieke hoedanigheid, bedrijfscultuur en commerciële doelstellingen.

Leeward geeft verder in-house seminaries over hoe algemene voorwaarden (in een digitale context) correct tegenstelbaar moeten worden gemaakt, wat het verschil is tussen algemene voorwaarden en factuurvoorwaarden, en waarop moet gelet worden wanneer de medecontractant met eigen algemene voorwaarden komt aandraven.

Tenslotte staat Leeward u bij in alle aspecten die hieraan gerelateerd zijn, zowel in het kader van buitengerechtelijke geschillen als gerechtelijke procedures.