Leeward

Arbitrage
Arbitrage
Arbitrage
Arbitrage
Arbitrage
Arbitrage

Arbitrage of scheidsgerecht is een vorm van alternatieve geschillenbeslechting. In de regel komt het aan de rechtbanken toe om een commercieel geschil te beoordelen. De contractspartijen waartussen het geschil bestaat kunnen er echter ook voor kiezen om hun twistpunt voor te leggen aan een arbitragecommissie. Dit is een panel van gespecialiseerde scheidsrechters. Het is verder mogelijk om een arbitrageclausule in de algemene voorwaarden op te nemen waardoor de contractspartijen verplicht zijn om een arbitrageprocedure op te starten in het geval van een toekomstige betwisting, en dit dus niet meer aan de reguliere rechtbank kunnen voorleggen.

Er kan gekozen worden voor een geïnstitutionaliseerde arbitrageinstelling (waar CEPANI het in België bekendste voorbeeld van is) of partijen kunnen opteren om een ad hoc arbitragecommissie samen te stellen.

Het kiezen voor een arbitrale procedure kent tal van voordelen, waarbij de vertrouwelijkheid van de procedure en de deskundigheid van de arbiters veruit de belangrijkste is. Immers, in tegenstelling tot een gewone gerechtelijke procedure voor de Belgische Rechtbank, is een arbitrageprocedure niet openbaar. Geschillen met een vertrouwelijk karakter worden aldus achter gesloten deuren behandeld zonder dat het resultaat naderhand openlijk kenbaar wordt gemaakt. Verder kunnen de arbiters per dossier vrij worden benoemd waardoor het mogelijk is om enkel arbiters te kiezen met een verregaande expertise in bepaalde juridisch gespecialiseerde geschillen, zoals het transport- en logistiek (verzekerings)recht.

Leeward heeft ruime ervaring bij het voeren van arbitrale procedures, zowel voor geïnstitutionaliseerde als ad hoc commissies.