Leeward

Distributie & agentuur
Distributie & agentuur
Distributie & agentuur
Distributie & agentuur
Distributie & agentuur
Distributie & agentuur

Het kiezen van het juiste vehikel voor het verkoop van uw product is een moeilijke oefening. Zowel bij distributie als bij agentuur maakt een leverancier of producent gebruik van een tussenpersoon voor het promoten en verspreiden van zijn producten. Op het eerste gezicht lijkt het niet uit te maken hoe de relatie tussen de leverancier en de tussenpersoon wordt gekwalificeerd. Toch is de kwalificatie van wezenlijk belang. Naast de gelijkenissen zijn er namelijk ook belangrijke verschillen.

Leeward kent de finesses die gepaard gaan bij het uitrollen van een agentuur, distributie en franchising.

Op maritiem vlak wordt aan de figuur van de ‘scheepsagent’ een aangepaste invulling gegeven. Een scheepsagent is de door een rederij aangewezen vertegenwoordiger in een bepaalde haven. De scheepsagent stelt zich in de plaats van de rederij en verricht alle handelingen die de rederij anders zelf zou moeten doen, zoals met betrekking tot het in- en uitklaren van de goederen op het schip, de bemanning, de bevoorrading van het schip, de formaliteiten met het Havenbedrijf, het loodswezen, de goederenbehandelaars, de expediteurs en de goederenladingbelanghebbenden. De scheepsagent is een manus van alles. Hij bestelt proviand en bunkerolie, reserveert los- en laadkades, onderhandelt over vrachtprijzen en reikt cognossementen uit.

De figuur van de scheepsagent wordt niet wettelijk geregeld in België, zodat het de partijen vrij staat om hier de verbintenissen zelf vorm te geven voor zover dit conform is met de algemene agentuurwetgeving. Bij grensoverschrijdende overeenkomsten dient eveneens rekening te worden gehouden met de Europese Handelsagentuurrichtlijn (EEG 86/653). Leeward heeft jarenlange ervaring met scheepsagentuurovereenkomsten en staat diverse scheepsagenten frequent bij.