Leeward

Handelskoop
Handelskoop
Handelskoop
Handelskoop
Handelskoop
Handelskoop

Transportrechtelijke en logistieke issues hebben logischerwijze vaak een internationaal karakter omdat deze de levering van een grensoverschrijdende verkoop faciliteren.

De internationale commerciële koop-verkoop van roerende goederen wordt veelal beheerst door de bepalingen van het Weens Koopverdrag. In dit verdrag wordt op uniforme wijze een set regels voorzien die de verbintenissen van de professionele koper en verkoper vastleggen. Het Verdrag bevat regels over de kwaliteit, betaling, aflevering en non-conformiteit van zaken, maar ook de wijze waarop en de omstandigheden waaronder een koopovereenkomst kan worden ontbonden en welke schadevergoeding kan worden gevorderd. Vaartuigen, hoewel roerend, worden evenwel van het toepassingsgebied uitgesloten.

Leeward heeft ruime kennis van al deze facetten en adviseert haar klanten gericht, ook wat de aspecten betreft die niet door het Weens Koopverdrag, maar door het nationale recht worden geregeld.

Daarnaast hebben ook de “Incoterms” geen geheimen voor Leeward. De koop-verkoop van goederen gaat met verscheiden risico’s gepaard. De risicoverdeling op basis van de incoterms loopt parallel met de vervoersverplichting. Deze kunnen verloren gaan, beschadigd worden of met vertraging worden afgeleverd. Door het kiezen van de gepaste Incoterm aan uw koop-verkoopovereenkomst worden deze risico’s op een gestandaardiseerde wijze opgevangen. De Incoterms (11 versies) zijn een set van internationale regelen, ontwikkeld door de Internationale Kamer van Koophandel (‘ICC’) die bepaalde rechten en plichten van de koper en verkoper bij hun overeenkomst vastleggen. Afhankelijk van de overeengekomen Incoterm worden deze rechten en plichten anders verdeeld. In het bijzonder worden het risico op schade en verlies, de kosten van het transport en verzekering geregeld.

Van EXW tot CIF, Leeward ondersteunt u op juridisch vlak bij al uw vragen.

Transportrechtelijke en logistieke issues hebben logischerwijze vaak een internationaal karakter omdat deze de levering van een grensoverschrijdende verkoop faciliteren.

De internationale commerciële koop-verkoop van roerende goederen wordt veelal beheerst door de bepalingen van het Weens Koopverdrag. In dit verdrag wordt op uniforme wijze een set regels voorzien die de verbintenissen van de professionele koper en verkoper vastleggen. Het Verdrag bevat regels over de kwaliteit, betaling, aflevering en non-conformiteit van zaken, maar ook de wijze waarop en de omstandigheden waaronder een koopovereenkomst kan worden ontbonden en welke schadevergoeding kan worden gevorderd. Vaartuigen, hoewel roerend, worden evenwel van het toepassingsgebied uitgesloten.

Leeward heeft ruime kennis van al deze facetten en adviseert haar klanten gericht, ook wat de aspecten betreft die niet door het Weens Koopverdrag, maar door het nationale recht worden geregeld.

Daarnaast hebben ook de “Incoterms” geen geheimen voor Leeward. De koop-verkoop van goederen gaat met verscheiden risico’s gepaard. De risicoverdeling op basis van de incoterms loopt parallel met de vervoersverplichting. Deze kunnen verloren gaan, beschadigd worden of met vertraging worden afgeleverd. Door het kiezen van de gepaste Incoterm aan uw koop-verkoopovereenkomst worden deze risico’s op een gestandaardiseerde wijze opgevangen. De Incoterms (11 versies) zijn een set van internationale regelen, ontwikkeld door de Internationale Kamer van Koophandel (‘ICC’) die bepaalde rechten en plichten van de koper en verkoper bij hun overeenkomst vastleggen. Afhankelijk van de overeengekomen Incoterm worden deze rechten en plichten anders verdeeld. In het bijzonder worden het risico op schade en verlies, de kosten van het transport en verzekering geregeld.

Van EXW tot CIF, Leeward ondersteunt u op juridisch vlak bij al uw vragen.