Leeward

Expeditie
Expeditie
Expeditie
Expeditie
Expeditie
Expeditie

De rol en hoedanigheid van de commissionair-expediteur zorgt in de praktijk al te vaak voor problemen. Hoewel de taak van de expediteur als “architect van het vervoer” in de regel beperkt blijft tot de organisatie van het vervoer en de daaraan verbonden aspecten, zoals douaneformaliteiten, opslag en de ontvangst van de goederen, blijkt dat deze speler in de praktijk het vervoer vaak zelf uitvoert of de schijn wekt dit zelf te doen. Deze praktische invalshoeken hebben tot gevolg dat de commissionair-expediteur, vaak ongewild, in een andere hoedanigheid door zijn opdrachtgever kan worden aangesproken, met alle gevolgen op het vlak van aansprakelijkheid van dien.

Dergelijke discussies kunnen vaak vermeden worden met performante algemene voorwaarden. In deze voorwaarden worden niet alleen de verbintenissen van de commissionair-expediteur ondubbelzinnig omschreven, maar ook de afspraken rond de draagwijdte van de opdracht, de verbonden aansprakelijkheden en zekerheden. Diverse sectorale verenigingen, waaronder de “Vereniging Expediteurs Antwerpen” (VEA) en “Vereniging der Expediteurs Zeebrugge” (Verexz) werkten al algemene voorwaarden voor de sector uit. Ook bevatten FIATA documenten vaak bepalingen van de expeditie-overeenkomst.

De commissionair-expediteur kan zijn aansprakelijkheid verzekeren door een AREX21 of TT Club-polis af te sluiten. Waar de AREX-polis enkel de strikte activiteiten van een commissionair-expediteur dekt, voorziet de AREX21 in een uitbreiding voor de in de ABEV-condities beschreven activiteiten, zoals onder meer de activiteiten als commissionair-vervoerder, douaneagent of goederenbehandelaar.

Leeward staat expediteurs bij met het opmaken van contractuele voorwaarden en adviseert deze logistieke speler rond aansprakelijkheidskwesties. Leeward begeleidt expediteurs verder bij in al hun geschillen, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, met opdrachtgevers en actoren in de sector.