Leeward

Supply chain
Supply chain
Supply chain
Supply chain
Supply chain
Supply chain

Logistieke dienstverleners doen vandaag heel wat meer dan vervoer of expeditie. Van een logistieke dienstverlener wordt steeds meer verlangd dat zij de volledige supply chain activiteiten van opdrachtgevers in handen neemt en de meest optimale logistieke keten voor haar ontwerpt. De logistieke dienstverlener moet hierbij kostenefficiënt omgaan met opslag, inslag, uitslag, laden, lossen, voorraadbeheer, assemblage, orderbehandeling, orderverzameling, verzendgereed maken, facturering, informatie-uitwisseling en -beheer en het doen van douaneaangiften.

De logistieke dienstverleners en haar werkzaamheden worden in het logistieke jargon aangeduid met 3PL-er (“third party logistics provider”), 4PL-er (fourth party logistics provider”), transport integrator, Value Added Services (“Vas-diensten”), supply chain management.

De aard van deze werkzaamheden heeft een impact op de juridische positie van de logistieke dienstverlener. Voor al die verschillende activiteiten gelden in principe een afzonderlijk wettelijk kader en aansprakelijkheidsregime. Om discussies te vermijden, is het essentieel dat de logistieke dienstverlener haar werkzaamheden en verplichtingen nauwkeurig in haar algemene voorwaarden of in een raamovereenkomst met haar opdrachtgever omschrijft.

Leeward staat logistieke dienstverleners, producenten en retailers juridisch bij in het optimaliseren van hun supply chain activiteiten en tekent hiervoor een op maat gemaakt contractueel kader uit, waarbij rekening wordt gehouden met eventuele value added services en services level agreements.