Leeward

Terminal Operators
Terminal Operators
Terminal Operators
Terminal Operators
Terminal Operators
Terminal Operators

De goederenbehandelingssector in zeehavens, waarvan terminal operators, stouwers en naties deel uitmaken, evolueert heel snel. Terminal operators doen vandaag meer dan louter opslag en overslag van goederen. De veranderende rol van de terminal operator gaat gepaard met nieuwe opportuniteiten, risico’s en claims.

Het huidige juridische kader is niet meer afgestemd op de realiteit van deze havenbedrijven. Zo bestaat in België momenteel veel onduidelijkheid rond de positie van de terminal operator bij inontvangstneming van goederen voor rekening van de ladingbelanghebbende van uitgaande goederen als bij de havenprocedures in verband met de inkomende goederen. Het juridisch beheersinstrumentarium is op dit moment zeer gebrekkig. De havengebruiken en de erop aansluitende rechtspraak onder meer inzake de quasi-immuniteit van de goederenbehandelaar kwamen immers tot ontwikkeling in een fundamenteel andere juridische en economische context dan de huidige.

Onder meer om een einde te stellen aan de rechtsonzekerheid die terminal operators ervaren, keurde de Kamer op 1 april 2019 het wetsvoorstel tot invoering van het Belgisch Scheepvaartwetboek goed. Het nieuwe wetboek zal onder meer een nieuwe wettelijke regeling van de aansprakelijkheid van terminal operators en andere belangrijke nevenkwesties beheersen. Het nieuwe wettelijke regime zal terminal operators er tevens toe verplichten om keuzes te maken en hun posities contractueel te beschermen. De veelzijdigheid van activiteiten en hoedanigheden van terminal operators vereisen juridisch maatwerk.

Leeward adviseert terminal operators bij het opmaken van praktische maar juridisch waterdichte overeenkomsten op maat van hun specialisaties. Wij staan deze logistieke dienstverlener tevens bij in contractuele discussies en het uitoefenen van retentierechten. Indien nodig begeleiden wij terminal operators verder in al hun geschillen, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, met andere actoren in de sector.