Leeward

Warehousing
Warehousing
Warehousing
Warehousing
Warehousing
Warehousing

Van eenvoudige opslag naar een meer complexe warehousing. De opslag van goederen kent haar eigen juridische vraagstukken, risico’s en regulering.

Bij het uitbesteden van deze logistieke activiteiten wordt vaak een duurzame relatie tussen de opdrachtgever en de logistieke dienstverlener nagestreefd waarbij bijkomende investeringen in magazijnen, personeel, equipment en IT van de logistieke dienstverleners worden verlangd. De opdrachtgevers stellen bovendien steeds hogere eisen op het vlak van kwaliteit, beveiliging en voedselveiligheid. Meer dan vroeger moet de logistieke dienstverleners de nodige certificaten (ISO9001, SQAS, ISO13485, FCA, BRC, IFS, AEO, TAPA, BREAAM, ISO39001, VCA) behalen om concurrentieel te blijven.

Het maken van goede afspraken van bij de start van de samenwerking is geen overbodige luxe voor het afdekken van deze investeringen en het beheersen van de risico’s. Ook de operationele aspecten zoals service levels, KPI’s, volumeafspraken, prijsindexering en bonus-malus regeling vereisen praktische maar juridisch waterdichte clausules. Ook tijdens de uitvoering van de warehousing agreement, kunnen er zaken misgaan. Zo kunnen opdrachtgevers in een insolventieprocedure verzeild geraken waardoor de betalingen uitblijven. Het uitoefenen van retentierechten en pandrechten biedt in dergelijke scenario’s een redmiddel.

Leeward biedt de juridische bijstand die logistieke dienstverleners, producten en retailers tijdens de onderhandelingen over warehousing agreements verlangen. Wij hebben tevens ervaring met het uitoefenen van hun retentierechten en het verzilveren van hun pandrechten in het kader van zowel nationale als internationale insolventieprocedures.