Leeward

Charterparties
Charterparties
Charterparties
Charterparties
Charterparties
Charterparties

Een aanzienlijk deel van de commerciële vloot wordt niet geëxploiteerd door de eigenaars van de respectievelijke schepen, maar door bevrachters.

Bevrachtingsovereenkomsten (“charterparties”) hebben geen betrekking op het vervoer van goederen as such, maar op het ter beschikking stellen van (een deel van) het schip. Afhankelijk van het doel en modaliteiten van de bevrachting zal een reisbevrachtingsovereenkomst (“voyage charter”), tijdsbevrachtingovereenkomst (“time charter”’) of een naakte-rompbevrachting (“bareboat charter”) worden opgemaakt.

Voor zover de bevrachter niet enkel eigen goederen, maar ook goederen van derden verscheept, zal zij ten opzichte van de derde-goederenbelanghebbenden als zeevervoerder optreden. De bevrachtingsovereenkomst staat in principe los van de zeevervoerovereenkomst. In de praktijk gebeurt niettemin vaak dat de bevrachter de inhoud van de bevrachtingsovereenkomst in de cognossementsvoorwaarden opneemt. Op die manier werken de bepalingen uit de bevrachtingsovereenkomst toch door naar de derde-goederenladingbelanghebbende.

Leeward heeft ruime ervaring met de verschillende types bevrachtingsovereenkomsten en het begeleiden van bevrachters en scheepseigenaar bij het sluiten van dergelijke overeenkomsten. Verder staat Leeward bevrachters en scheepseigenaars bij in al hun geschillen inzake bevrachtingsovereenkomsten, zowel minnelijk als gerechtelijk.