Leeward

Haveninfrastructuur
Haveninfrastructuur
Haveninfrastructuur
Haveninfrastructuur
Haveninfrastructuur
Haveninfrastructuur

Havens spelen een essentiële rol in de internationale economie. De Europese havens zijn een onmisbaar element bij het ondersteunen van goederenverkeer binnen de interne markt, het vervoer naar derde landen en zorgen voor een verbinding tussen Europa en perifere gebieden. Niet alleen voor het goederenvervoer, maar ook als hub voor conventionele en hernieuwbare energie spelen havens een vitale rol.

Havens en hun autoriteiten spelen tevens een beslissende rol bij de ontwikkeling van lokale infrastructuur, hetgeen van groot belang is voor de diverse industrieën die in de haven en het hinterland aanwezig zijn en wensen te investeren in nieuwe projecten.

Bij de ontwikkeling, de exploitatie of het beheer van transport- of haveninfrastructuur komt u echter vroeg of laat in aanraking met onzekerheden die een gevolg zijn van de massa aan regelgeving op de verschillende beleidsniveaus.

Voorzien van een grondige kennis van haven- en maritieme regelgeving en een brede ervaring met de havengebruiken is Leeward uw partner waar u beroep op kan doen voor een no-nonsens advies met betrekking tot haveninfrastructuurprojecten. Door haar expertise integreert Leeward alle contractuele en reglementaire aspecten van havens, terminals en logistieke corridors bij de opbouw van (haven-)infrastructuur en het begeleiden van havengerelateerde projecten.

Leeward adviseert en assisteert deze spelers bij het opzetten van logistieke infrastructuur, het opmaken en onderhandelen van concessies, vergunningen, terminalcontracten, huurovereenkomsten en tailor-made overeenkomsten rond havengerelateerde projecten.