Leeward

Offshore
Offshore
Offshore
Offshore
Offshore
Offshore

De offshore activiteiten in de Noordzee , waaronder de exploratie en winning van gas en olie en de bouw van windmolenparken, nemen het laatste decennium een enorme vlucht. Deze trend zal zich in de komende jaren doorzetten. Zo is het onder meer de bedoeling om tegen 2025 de bijkomende groene stroomcapaciteit te verdubbelen via de bouw van windmolenparken voor onze kust.

Bij de realisatie van deze offshore projecten wordt een groot aantal partijen betrokken, zoals maritieme aannemers, overheden, rederijen en maritieme toeleveringsleveranciers. De overeenkomsten zijn veelal gebaseerd op de door de industrie opgemaakte standaarden (Bimco, Fidic, Logic), die vervolgens op basis van specifieke projecten worden aangepast en vervolledigd. Ook onderhoudscontracten genieten door hun lange looptijd een bijzondere aandacht waarbij juridische input geen overbodige luxe is.

De specialisatie van Leeward in het maritieme recht biedt de spelers in de markt van offshore installaties een partner bij uitstek om te adviseren rond de risico’s in deze sector en de toepassing van deze bijzondere overeenkomsten. Het is hierbij onze bedoeling om de risico’s om te buigen in creatieve juridische oplossingen.

Wanneer er tijdens de uitvoering van deze projecten problemen zouden rijzen, kan Leeward u assisteren op het vlak van geschillenbeslechting - onder andere in arbitrageprocedures - in deze offshore-niche.