Leeward

Scheepsbouw & -verkoop
Scheepsbouw & -verkoop
Scheepsbouw & -verkoop
Scheepsbouw & -verkoop
Scheepsbouw & -verkoop
Scheepsbouw & -verkoop

Het juridische maritieme verhaal begint bij de bouw of aankoop van een schip. Deze projecten zijn “tailor-made” en kennen verscheidene juridische invalshoeken. Leeward staat rederijen bij vanaf de bouw en registratie van hun schip tot de verkoop van hun vloot.Scheepsbouw
Koop-verkooptransacties
Registratie & vlaggen
Financiering & hypotheken
Leeward
Expertise

Scheepsbouw

Scheepsbouwcontracten wijken sterk af van algemene aannemingscontracten, omdat zij niet enkel een complex constructieproject inhouden, maar tegelijkertijd ook rekening moeten houden met financieringsvoorwaarden en specifieke registratieprocedures tijdens de constructie en op het ogenblik van de delivery van het schip. De meeste scheepsbouwcontracten vertrekken van een gestandaardiseerd kadercontract (SAJ, NEWBUILDCON Form, CMAC, AWES Form) dat vervolgens aan de specifieke eigenschappen van het project wordt aangepast. Hierbij dienen een resem verbintenissen te worden overeengekomen, van performance guarantees, tot de omvang van de instalments en het bepalen van een refund guarantee.

Leeward heeft ruime ervaring in scheepsbouw op werven in binnen- en buitenland. Leeward begeleidt u bij elke stap in het bouwproces, van de onderhandelingstafel tot ondertekening van het protocol of delivery and acceptance. Dit vereist een integrale aanpak die het puur juridische overstijgt en de commerciële belangen voorop stelt. 

Expertise

Koop-verkooptransacties

Een goed begrip en scherpe analyse van de verscheidene contract forms is van essentieel belang bij het begeleiden van koop-verkooptransacties van schepen dan wel voor het oplossen van geschillen naar aanleiding van deze transacties.

Elk schip heeft haar eigen specificaties en bijzonderheden. Onze expertise in het opmaken en aanpassen van deze forms biedt ons de mogelijkheid om op dat vlak tegemoet te komen aan de specifieke behoeften van onze opdrachtgevers op het vlak van risico’s en commerciële belangen.

Expertise

Registratie & vlaggen

Een van de belangrijkste beslissingen van een scheepseigenaar is het kiezen van de vlaggenstaat. De vlaggenstaat is de staat waar het schip zal worden geregistreerd in het scheepsregister. Deze keuze heeft verregaande juridische, fiscale en sociaalrechtelijke implicaties. Leeward kan u hierbij adviseren en heeft ervaring met de juridische concepten en administratieve procedures rond het registreren van schepen. Wij beschikken bovendien over een internationaal netwerk van advocatenkantoren die u hierbij kan assisteren waar ook ter wereld. 

Expertise

Financiering & hypotheken

De substantiële kost en tijd dewelke de constructie en aankoop van een schip met zich meebrengt zal er vrijwel steeds toe leiden dat financieringen moeten worden aangegaan door de scheepswerf en/of de koper. Leeward zoekt samen met scheepseigenaren naar de meest geschikte wijze van financiering (Buyer’s of Builder’s credit) en toetst af of deze geen aanspraak kan maken op subsidiëring. Verder staat Leeward deze spelers bij om de meest geschikte positie te onderhandelen. Dit kan onder meer betrekking hebben op het bedrag van te betalen voorschotten en de registratie van het schip onder constructie.

Leeward heeft ervaring op het vlak van (scheeps)hypotheken en zal u straightforward adviseren over de potentiële risico’s en aansprakelijkheden bij elk van uw strategieën. Ons doel is het minimaliseren van uw risico’s en het behalen van het beste resultaat voor uw activiteiten.