Leeward

Scheepsongevallen
Scheepsongevallen
Scheepsongevallen
Scheepsongevallen
Scheepsongevallen
Scheepsongevallen

De combinatie van de druk bevaren handelsroutes, de steeds groter wordende schepen en de onvoorspelbaarheid van oceanen en zeeën, leiden ertoe dat maritieme ongevallen steeds overal en altijd kunnen gebeuren. Wanneer er op zee iets verkeerd gaat, zijn de gevolgen voor de mens, het milieu en de economie groot. Leeward staat de betrokkenen bij in het geval van aanvaring, stranding, zeeverontreiniging en bergingswerkzaamheden.

Onze noodlijn is 24/7 beschikbaar om onmiddellijke assistentie te kunnen verlenen bij elk maritiem ongeval.Casualties
Berging & wrakopruiming
Zeeverontreiniging
Leeward
Expertise

Casualties

Ondanks de snelle technologische evolutie in de scheepvaart blijven scheepsincidenten zich voordoen. Niet alleen slechte weersomstandigheden, de drukte op de zeeën en kanalen, maar ook menselijke fouten liggen veelal aan de oorzaak. Een belangrijke aspect bij scheepvaartongevallen is het beperken van de aansprakelijkheid van het “schuldige” schip. Afhankelijk van het soort schade zal een LLMC- of CLC-fonds moeten worden gevormd om de aansprakelijkheid te beperken. Leeward staat scheepseigenaren en P&I Clubs bij in het bepalen van hun juridische positie, het negotiëren van schadeafwikkeling en het voeren van gerechtelijke procedures.

Expertise

Berging & wrakopruiming

Naast de praktische moeilijkheden die gepaard gaan met het lichten en bergen van een scheepswrak leidt berging steeds tot hoogoplopende kosten. In België is het op basis van de “wrakkenwet” mogelijk om, zoals bij de beperking van aansprakelijkheid voor materiële en lichamelijke schade of olieverontreiniging, een fonds te vormen. Dit wrakkenfonds heeft tot gevolg dat de aansprakelijkheid van de rederij ten opzichte van de overheid voor kosten van berging en wrakopruiming tot een zeker niveau wordt gelimiteerd. Leeward staat rederijen, charterparties, P&I Clubs en maritieme verzekeraars bij die met de berging of opruiming van het schip wordt geconfronteerd, bij de vorming van een wrakkenfonds en verhaal op de aansprakelijke partij.

Expertise

Zeeverontreiniging

Als gevolg van scheepvaartongevallen en (vrijwillige) lozingen of dumping komen grote hoeveelheden verontreinigende stoffen in zee of binnenwateren terecht. Het is pas sinds de jaren ‘70 dat het internationale niveau aandacht heeft gekregen voor de bedreigingen van het mariene milieu die hiermee gepaard gaan en heeft sindsdien verscheidene verdragen in het leven geroepen om dit te reguleren. Leeward adviseert en begeleidt rederijen, charterparties, P&I Clubs en maritieme verzekeraars bij alle aspecten die met mariene verontreiniging te maken hebben.