Leeward

Zeevisserij
Zeevisserij
Zeevisserij
Zeevisserij
Zeevisserij
Zeevisserij

Zeevisserij is een ingewikkeld en omvangrijk expertisegebied. Leeward is één van de weinige advocatenkantoren die thuis is in de visserij en ervaring heeft met de juridische geplogenheden in deze sector.  Ongevallen
Quota
Onderzoeksraden
Maritiem arbeidsrecht
Leeward
Expertise

Ongevallen

De zeevisserij is een zeer risicovolle sector. Aanvaringen met een vissersschip, ongevallen aan boord, schade aan onderzeese kabels en eigen schade komen met de regelmaat van de klok voor. In vele van deze gevallen, is er een internationaal aspect mee gemoeid waardoor een snelle toegang tot andere jurisdicties essentieel is.

Leeward heeft de kennis in huis en internationale contacten om rederijen en hun verzekeraars in deze gevallen gericht te adviseren en te begeleiden. 

Expertise

Quota

Om de beweerde teloorgang van de visbestanden in de zeeën te herstellen wenden de overheidsinstanties verschillende technieken aan, gaande van minimale maaswijdtes tot quota’s en de aanlandingsverplichting. Waar quota’s per vissoort een maximale hoeveelheid voorzien dat van een bepaalde vissoort mag worden aangevoerd, betekent de aanlandingsverplichting dat ook ondermaatse vis verplicht moet worden aangevoerd, zodat deze op de quota in rekening kunnen worden gebracht.

Leeward staat rederijen en sectorverenigingen bij met al hun vragen over onder meer totale toegestane vangsten (TAC’s), vangstmogelijkheden, choke species, minimum instandhoudingreferentiegrootte. Wij treden daarnaast in deze materie geregeld op namens rederijen voor de rechtbanken en hoven.  

Expertise

Onderzoeksraden

België heeft in 1926 een bijzondere rechtsinstantie in het leven geroepen om inbreuken op zeerechtelijke veiligheidsvoorschriften aan boord van zeeschepen en vissersvaartuigen te beoordelen, waaronder de beroepsethiek, veiligheid en bescherming van het mariene milieu om een aantal materies te noemen. De Onderzoeksraad voor de Scheepvaart - in de volksmond beter gekend als “de groene tafel” - treedt verder op bij de vernietiging van diploma’s en vaarbewijzen en zetelt als beroepsinstantie tegen beslissingen van Port State Control. Het is een multidisciplinaire instantie waarin, naast beroepsmagistraten ook tien assessoren zetelen.

De Onderzoeksraad heeft sedert 2012 haar specifieke taak om de oorzaken van zeevaartongevallen te onderzoeken overgedragen aan de Federale Instantie voor Onderzoek van Scheepvaartongevallen (“FOSO”’). De FOSO dient niet om aansprakelijkheden aan te wijzen, maar enkel om de oorzaak van een maritiem incident te achterhalen.

Leeward vertegenwoordigt zeevissers en reders voor deze Onderzoeksraad.

Expertise

Maritiem arbeidsrecht

De arbeidsrechtelijke aspecten van het beroep als zeevisser wijken sterk af van het algemeen arbeidsrecht. De arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de zeevisserij is onderhevig aan geheel eigen wetgeving inzake loon, duur en beëindiging van de arbeidsovereenkomst, rechten en plichten van de reder en vissers gedurende de zeereis en in het geval van een ongeval waarbij medische assistentie, met eventueel repatriëring, vereist is.

Leeward adviseert rederijen en zeevissers met betrekking tot alle sociaalrechtelijke aspecten van het beroep.