Leeward

Spoorvervoer
Spoorvervoer
Spoorvervoer
Spoorvervoer
Spoorvervoer
Spoorvervoer

De modal shift naar het vervoer van goederen per spoor biedt opportuniteiten, maar brengt ook risico’s met zich mee. Het internationale karakter van deze transportmodus en het kluwen van internationale verdragen, Europese wetgeving en nationale voorschriften in deze materie, vereisen gespecialiseerde juridische bijstand voor het beperken van deze risico’s en het maximaliseren van de opportuniteiten.

Leeward staat spelers op deze nichemarkt bij met (internationale) spoorovereenkomsten, de implementatie van spoorwetgeving, veiligheidsvraagstukken alsook de afwikkelingen van spoorwegongevallen.Aansprakelijkheid
Ontsporing
Regulering
Leeward
Expertise

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheidsregels in het spoorvervoer voor schade aan goederen, locomotieven of wagons wordt door een eigen set van voorschriften beheerst. Het zogenaamde COTIF-verdrag (“Convention relative aux transports internationaux ferroviaires”) is op het gebied van aansprakelijkheid onder meer van belang bij railovereenkomsten, huur van wagons en locomotieven. Zo bepaalt het CIM (“Contrat de transport international ferroviaire des marchandises”) wie er vorderingsgerechtigd is en wie er aansprakelijk is voor de ladingschade, alsook de verjaringstermijn.

Leeward staat zowel nationale als internationale spoorwegondernemingen, wagoneigenaars, wagonhouders, en goederenbelanghebbenden bij met de recovery van schade aan goederen, wagons, locomotieven en discussies rond de huur van deze assets.

Expertise

Ontsporing

Hoewel het spoor als één van de veiligste transportmiddelen wordt beschouwd, komen ontsporingen regelmatig voor. Deze treinongevallen brengen in vele gevallen schade aan de goederentrein, lading, spoorinfrastructuur en omgeving met zich mee. De hoeveelheid aan partijen en de aard van de schade, maken de afwikkeling van deze spoorongevallen bijzonder complex. Bovendien starten nationale veiligheidsinstanties, (“OOIS”) en de regulator (“Dienst Regulering van het spoorwegvervoer en van de exploitatie van de luchthaven brussel-nationaal”) verscheidene onderzoeken. Juridische begeleiding van bij het begin is bijgevolg een must. 

Expertise

Regulering

Spoorregulering is een complex verhaal van internationale, Europese en nationale regels met het spoorstrafrecht als een eigen onderdeel. Een diepgaande kennis van de regels inzake spoorvergunningen, gebruiksovereenkomsten, spoorweginfrastructuurcapaciteit zijn onontbeerlijke voor de uitoefening van elke spooractiviteit. Bovendien is deze know-how essentieel om met kennis van zaken toegangsovereenkomsten en spoorcontracten te beoordelen en af te sluiten.

Leeward adviseert spoorwegondernemingen en spoorweggebruikers over spoorwetgeving en de implementatie ervan, en helpt deze actoren bij het voorkomen van strafvervolging.