Leeward

Zee- en binnenvaart
Zee- en binnenvaart
Zee- en binnenvaart
Zee- en binnenvaart
Zee- en binnenvaart
Zee- en binnenvaart

Of u nu een zeevervoerder, een P&I club, een ladingbelanghebbende of een goederenverzekeraar bent, wij kunnen u helpen in het geval goederenvervoer niet zoals gepland verloopt.

Wij focussen op het snel oplossen van problemen die zich in elk stadium van het vervoer kunnen voordoen. Indien nodig, kunnen wij terugvallen op onze ruime expertise in geschillen rond onder meer cognossementen, claims rond ladingschade, demurrage en detention. Cargoschade
B/L-Waybills
Demurrage & detention
Scheepsbeslag
Leeward
Expertise

Cargoschade

Verlies en beschadiging van cargo gaan vaak met complexe aansprakelijkheids- en dekkingsvraagstukken gepaard.

Leeward werkt nauw samen met haar opdrachtgevers bij het verzamelen van bewijs of het verkrijgen en het verstrekken van zekerheid via het leggen van scheepsbeslag. 

Indien uw business bestaat uit het vervoeren of het behandelen van cargo, is efficiëntie en een kosteneffectieve oplossing essentieel. Onze betrachting is om voor deze schadegevallen het commercieel interessantste resultaat te boeken in een zo vroeg mogelijk stadium. Indien onvermijdelijk, staat Leeward haar opdrachtgevers bij voor rechtbanken in België en het buitenland. 

Expertise

B/L-Waybills

Onduidelijke of onvolledige cognossementen en zeevrachtbrieven leiden vaak tot hevige discussies. Het cognossement en de zeevrachtbrief steunen in grote mate op gedetailleerde algemene voorwaarden en zijn essentieel om de rechtspositie ten aanzien van de afzender, ontvanger, geadresseerde en zeevervoerder te bepalen. Het bepaalt onder meer wie het recht heeft op de aflevering van de goederen of schadevergoeding wegens verlies, beschadiging of vertraging.

Leeward staat ladingbelanghebbenden en zeevervoerders bij in hun discussies op basis van cognossementen en zeevrachtbrieven en de daaruit volgende juridische gevolgen.

Expertise

Demurrage & detention

Demurrage en detention zijn geen vaste begrippen en er gelden hiervoor geen vaste tarieven. Rederijen bepalen zelf de hoogte van de tarieven, waarvoor deze in rekening worden gebracht en wie deze verschuldigd zijn. Indien in een dergelijke situatie een impasse ontstaat, kunnen de kosten van demurrage en detention oplopen tot zeer hoge bedragen. Het spreekt voor zich dat deze materie een veelvoorkomende bron van discussie is tussen afzender, geadresseerde en zeevervoerder.

Leeward adviseert ladingbelanghebbenden over hun rechtspositie wanneer zij geconfronteerd worden met demurrage en detention claims, onderhandelt hierover met rederijen en voert, indien nodig, procedures voor rechtbanken in België en het buitenland. 

Expertise

Scheepsbeslag

Beslag op zee- en binnenschepen is mogelijk indien de scheepseigenaar de schuldenaar is van een zeevordering. Deze vordering kan onder meer voortvloeien uit schade geleden ten gevolge van een aanvaring, maar tevens naar aanleiding van verlies of schade aan de goederen die door het schip werden vervoerd.

Leeward heeft ruime ervaring met het “aan de ketting leggen van schepen” naar aanleiding van deze zeevorderingen.