23/07/19

Mobiliteitspakket I

Op 3 december 2018 zijn de Europese lidstaten, vertegenwoordigd door hun ministers van transport, samengekomen te Brussel om te stemmen over verschillende akkoorden aangaande de transportsector. In het bijzonder is de Raad tot een akkoord gekomen met betrekking tot het “Mobiliteitspakket I”, zijnde een pakket van nieuwe regelgeving met betrekking tot het vervoer over de weg. 

Dit mobiliteitspakket omvat o.m. diverse maatregelen die een einde moeten stellen aan de onaanvaardbare praktijken in de sector en die ervoor zorgen dat de werk- en leefomstandigheden van chauffeurs verbeteren.

In januari 2019 heeft het Europees Parlement zich gebogen over dit mobiliteitspakket. De cabotageregeling werd hierbij goedgekeurd. De nieuwe maatregelen m.b.t. de rij- en rusttijden werden daarentegen afgewezen. Een van de meest in het oog springende bepalingen is ongetwijfeld de wijziging van de regels inzake het cabotagevervoer. Zoals elke wegvervoerder weet, is cabotagevervoer vandaag slechts toegelaten voor drie cabotageritten gedurende de periode van 7 dagen aansluitend op (de dag van lossing van) het internationale vervoer.
Om te vermijden dat vervoerders binnen een Europese lidstaat hun cabotageritten organiseren op een wijze waardoor ze in feite permanente of doorlopende vervoersactiviteiten houden binnen deze lidstaat wordt er nu, voornamelijk op vraag van Frankrijk, een “cooling-off” periode opgelegd. Dit houdt in dat een wegvervoerder 2,5 dagen verplicht moet “afkoelen” na het uitvoeren van het cabotagevervoer in een lidstaat, vooraleer hij opnieuw cabotageritten mag uitvoeren met dezelfde vrachtwagen (of trekker) in diezelfde lidstaat. Daarnaast moeten de voertuigen eens om de vier weken laden of lossen in de lidstaat waar de vervoersonderneming geregistreerd is, aldus de leden van het Europees Parlement.

Bij eventuele wegcontroles zal bovendien van de bestuurder verwacht worden dat hij bewijs kan voorleggen van zowel het internationaal als het cabotagevervoer dat hij reeds heeft uitgevoerd in de relevante periodes. 


Leeward

Meer nieuwsberichten
Meer nieuwsberichten
Meer nieuwsberichten
Meer nieuwsberichten
Meer nieuwsberichten
Meer nieuwsberichten

13/08/19

Het nieuw Belgisch Scheepvaartwetboek

Op 1 augustus 2019 werd de Wet van 8 mei 2019 tot invoering van het Belgisch Scheepvaartwetboek gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.  De nieuwe wetgeving treedt op 1 september 2020 in werking.

12/12/19

Niet-commerciële pleziervaart hoort tot 1 september 2020 niet thuis in de Ondernemingsrechtbank

Advocatenkantoor Leeward zet de implicaties van de inwerkingtreding van het nieuwe Scheepvaartwetboek op 01 september 2020 voor zaken met betrekking tot pleziervaartuigen uiteen.
01/02/22

Nieuwe regels over de betaalachterstand bij handelstransacties

Vanaf 1 februari 2022 wordt er komaf gemaakt met te lange betalingstermijnen in het handelsverkeer.