31/01/22

Mobility Package: de nieuwe regels vanaf februari 2022

Door Eline Vergotte
Wegvervoerders moeten vanaf februari 2022 rekening houden met enkele nieuwe regels uit het Mobility Package.


Leeward

Het Mobility Package zorgt ervoor dat de Europese regels over het wegvervoer grondig worden hervormd. Het bestaat uit verschillende delen en treedt stapsgewijs in werking.

De eerste maatregelen traden al in werking op 20 augustus 2021. De belangrijkste veranderingen waren onder meer: de wijzigingen inzake de rij en rusttijden; de terugkeerverplichting van de chauffeur om de 4 weken (‘return home driver’ principe); en de strengere regels inzake het nemen van de wekelijkse rust in de vrachtwagen.

Een tweede set regels zal in werking treden op 2 februari 2022; een derde set op 21 februari 2022. Hieronder geven we een kort en bondig overzicht van de belangrijkste veranderingen.

Vanaf 2 februari 2022 zal de wegvervoerder o.a. ook rekening moeten houden met de volgende verplichtingen:

  • Meldingsplicht detachering: de detachering van chauffeurs zal verplicht gemeld moeten worden bij het IMI (Interne Markt Informatiesysteem). Deze melding zal moeten gebeuren via het IMI portal.
  • Registratie grensoverschrijdingen: de grensoverschrijdingen zullen verplicht geregistreerd moeten worden op de digitale tachograaf.

Vanaf 21 februari 2022 komen de volgende regels erbij:

  • Het ‘return home vehicle’ principe: de bedrijfsvoertuigen die voor internationaal vervoer worden gebruikt zullen om de 8 weken verplicht terug moeten keren naar een van de exploitatievestigingen in die lidstaat.
  • De introductie van de ‘cooling off’ periode: wanneer een vervoerder land A binnenkomt na een internationale rit mogen er maximaal 3 cabotageritten in land A worden uitgevoerd tijdens een periode van 7 dagen te rekenen vanaf de laatste losverrichting aan het einde van de internationale rit.
    Na een cabotage moet het voertuig het land A verlaten en mag dit voertuig gedurende 4 dagen niet terugkeren naar het land in kwestie om cabotageritten uit te voeren. Dit is de zogenaamde ‘cooling off’ periode.

Heeft u vragen of wenst u meer informatie over het mobility package? Wij informeren u graag verder

Leeward

Meer nieuwsberichten
Meer nieuwsberichten
Meer nieuwsberichten
Meer nieuwsberichten
Meer nieuwsberichten
Meer nieuwsberichten

20/03/20

#FLATTENTHECURVE

Onze service blijft gegarandeerd tijdens de corona-crisis. Lees meer over de aanpassingen die Leeward maakt.
12/12/19

Niet-commerciële pleziervaart hoort tot 1 september 2020 niet thuis in de Ondernemingsrechtbank

Advocatenkantoor Leeward zet de implicaties van de inwerkingtreding van het nieuwe Scheepvaartwetboek op 01 september 2020 voor zaken met betrekking tot pleziervaartuigen uiteen.
23/07/19

Hogere boetes voor inbreuken op de tachograafreglementering

Het koninklijk besluit van 16 juni 2019 verhoogt de boetes voor inbreuken op het gebruik van de tachograaf vanaf 6 juli 2019. Voor sommige inbreuken, waaronder het manipuleren van de tachograaf, worden de boetes zelfs verdubbeld.