31/01/22

Mobility Package: de nieuwe regels vanaf februari 2022

Door Eline Vergotte
Wegvervoerders moeten vanaf februari 2022 rekening houden met enkele nieuwe regels uit het Mobility Package.


Leeward

Het Mobility Package zorgt ervoor dat de Europese regels over het wegvervoer grondig worden hervormd. Het bestaat uit verschillende delen en treedt stapsgewijs in werking.

De eerste maatregelen traden al in werking op 20 augustus 2021. De belangrijkste veranderingen waren onder meer: de wijzigingen inzake de rij en rusttijden; de terugkeerverplichting van de chauffeur om de 4 weken (‘return home driver’ principe); en de strengere regels inzake het nemen van de wekelijkse rust in de vrachtwagen.

Een tweede set regels zal in werking treden op 2 februari 2022; een derde set op 21 februari 2022. Hieronder geven we een kort en bondig overzicht van de belangrijkste veranderingen.

Vanaf 2 februari 2022 zal de wegvervoerder o.a. ook rekening moeten houden met de volgende verplichtingen:

  • Meldingsplicht detachering: de detachering van chauffeurs zal verplicht gemeld moeten worden bij het IMI (Interne Markt Informatiesysteem). Deze melding zal moeten gebeuren via het IMI portal.
  • Registratie grensoverschrijdingen: de grensoverschrijdingen zullen verplicht geregistreerd moeten worden op de digitale tachograaf.

Vanaf 21 februari 2022 komen de volgende regels erbij:

  • Het ‘return home vehicle’ principe: de bedrijfsvoertuigen die voor internationaal vervoer worden gebruikt zullen om de 8 weken verplicht terug moeten keren naar een van de exploitatievestigingen in die lidstaat.
  • De introductie van de ‘cooling off’ periode: wanneer een vervoerder land A binnenkomt na een internationale rit mogen er maximaal 3 cabotageritten in land A worden uitgevoerd tijdens een periode van 7 dagen te rekenen vanaf de laatste losverrichting aan het einde van de internationale rit.
    Na een cabotage moet het voertuig het land A verlaten en mag dit voertuig gedurende 4 dagen niet terugkeren naar het land in kwestie om cabotageritten uit te voeren. Dit is de zogenaamde ‘cooling off’ periode.

Heeft u vragen of wenst u meer informatie over het mobility package? Wij informeren u graag verder

Leeward

Meer nieuwsberichten
Meer nieuwsberichten
Meer nieuwsberichten
Meer nieuwsberichten
Meer nieuwsberichten
Meer nieuwsberichten

22/08/19

VISIT US! hall 3, booth 115 - Transport & Logistics Antwerp 2019 - 15-16-17 oktober 2019

Bezoek onze Leeward-stand op de Transport & Logistics Antwerp 2019 beurs.  

25/07/19

Nieuwe Incoterms 2020

Al sinds 1936 beschrijven de Incoterms de taken, kosten en risico’s die verbonden zijn aan de levering van goederen door verkopers aan kopers. Om niet achterhaald te worden door veranderingen in de markt, herziet de Internationale Kamer van Koophandel (“ICC”) haar Incoterms elke 10 jaar. Op 1...
23/05/19

Leeward assisted 2XL to join forces with ECS European Container Group

Leeward concluded the legal framework for the major merger in the port of Zeebrugge between 2XL and ECS. As from now, 2XL will be integrated in the ECS European Container Group. This results in a new European Logistics Group which will offer complete services for intermodal transport, warehousing...