06/02/20

Advies voor transport naar de UK

Door Marie Deramoudt
Leeward adviseert u inzake transport naar de UK.Leeward

Wegtransportbedrijven die transportopdrachten naar/en in het Verenigd Koninkrijk uitvoeren, lopen het risico dat illegale migranten zich in de voertuigen verschuilen in de hoop om het Kanaal ongezien over te geraken.

De boetes die de Britse douaneautoriteiten hiervoor opleggen zijn aanzienlijk. Per transmigrant die zich aan boord van het voertuig bevindt, kan de onderneming een bedrag tot maar liefst 2.000 pond aangerekend worden. Omdat de chauffeurs en de wegtransportbedrijven vaak niet op de hoogte zijn van de aanwezigheid van verstekelingen aan boord, hebben de Britse autoriteiten een administratief schema uitgewerkt om het verweer te voeren en het risico op hoge boetes te beperken.

Voor wegtransportbedrijven die op regelmatige basis vrachtwagens naar het Verenigd Koninkrijk uitsturen, is het opportuun zich aan te sluiten bij de lijst van erkende transportbedrijven onder het “Civil Penalty Accreditation Scheme”. Een dergelijke erkenning biedt de beste bescherming tegen financiële sancties in het geval er zich illegale migranten aan boord van de voertuigen bevinden.

Om erkend te worden, moet het bedrijf bewijzen dat het een effectief systeem toepast om het vervoer van illegale immigranten te voorkomen. Minstens zal de onderneming hiertoe het gebruik van robuuste veiligheidsvoorzieningen zoals hangsloten en verzegeling moeten kunnen aantonen, alsook schriftelijke instructies en training voor de chauffeurs over het gebruik van de beveiligingsmaatregelen. In de tweede plaats zal het bedrijf verder moeten kunnen aantonen dat de verantwoordelijken voor het toepassen van het systeem dat naar behoren kunnen doen. Het gebruik van checklists aan boord is hiervoor aangeraden.

Leeward’s advocaten staan klaar om U te adviseren omtrent het beperken van financiële risico’s voor transportopdrachten naar het Verenigd Koninkrijk en helpen u bij uw aanvraag tot erkenning tot het “Accrediation Scheme”.

Leeward

Meer nieuwsberichten
Meer nieuwsberichten
Meer nieuwsberichten
Meer nieuwsberichten
Meer nieuwsberichten
Meer nieuwsberichten

22/07/19

Het vernieuwde CLNI 2012 eindelijk in werking

Op 1 juli 2019 is het vernieuwde Verdrag van Straatsburg van 2012 inzake de beperking van aansprakelijkheid in de binnenvaart (CLNI 2012) voor het Vlaamse Gewest in werking getreden.
26/11/19

Herziening van de ADR-regeling

Recent verscheen de 21ste herziening van de VN-aanbevelingen met betrekking tot het transport van gevaarlijke goederen. De aanbevelingen regelen elk aspect van het transport en bevatten niet alleen een opsomming van gevaarlijke stoffen, maar schrijven bijvoorbeeld ook verpakkingsvereisten,...
23/05/19

Leeward assisted 2XL to join forces with ECS European Container Group

Leeward concluded the legal framework for the major merger in the port of Zeebrugge between 2XL and ECS. As from now, 2XL will be integrated in the ECS European Container Group. This results in a new European Logistics Group which will offer complete services for intermodal transport, warehousing...