25/10/23

Strengere straffen voor inbreuken op de technische keuring vanaf 2024

Door Pol Deketelaere
Vanaf 1 januari 2024 zal de Vlaamse Regering hard optreden tegen voertuigen die niet tijdig naar de technische keuring gaan. Met een nieuw besluit krijgen politieagenten de bevoegdheid om chauffeurs onmiddellijke te beboeten, met boetes die kunnen oplopen tot maar liefst € 3.500.


Leeward

Vanaf 1 januari 2024 zal de Vlaamse Regering harder optreden tegen voertuigen die niet tijdig naar de technische keuring gaan, maar wel blijven rondrijden op de Vlaamse snelwegen. Met een nieuw besluit in het vooruitzicht krijgen politieagenten de bevoegdheid om chauffeurs onmiddellijke te beboeten, met boetes die kunnen oplopen tot maar liefst € 3.500.

Op 1 januari 2024 zal een nieuw besluit in werking treden die in de mogelijkheid voorziet om onmiddellijk tot bestraffing over te gaan via een onmiddellijke inning of door de betaling van een consignatie.

Voor de voertuigen in categorieën M2, N2, M3, N3, O3, O4, T1b, T2b, T3b, T4.1b, T4.2b en T4.3b kunnen de inbreuken leiden tot de volgende boetes:

  • Geen geldig keuringsbewijs: € 1.000
  • Het niet kunnen voorleggen van een keuringsbewijs, maar waarvan het bestaan wel direct kan worden aangetoond: € 75
  • Het voorleggen van een vals, vervalst of vernietigd keuringsbewijs of vervalste/vernietigde gegevens ervan: € 2.500

Indien een voertuig niet onder een van deze hogervermelde categorieën valt, worden de boetes voor deze inbreuken verlaagd naar respectievelijk € 116, € 25 en € 2.500.

Het tarief van de onmiddellijke boete is de som van de bedragen per geconstateerde inbreuk. Het besluit legt een maximumplafond van € 3.500 op bij meerdere overtredingen door dezelfde persoon bij dezelfde controle. Als dit bedrag wordt overschreden, kan er geen onmiddellijke boete worden betaald en zal het dossier voorkomen voor de rechtbank.

Wanneer de chauffeur geen woon- of verblijfplaats in België heeft, kunnen verbalisanten vragen om een bepaald bedrag als consignatie te storten. Het is van cruciaal belang dat de chauffeur op de hoogte is van het verschil tussen een onmiddellijke inning en de consignatie.

De boete of consignatie kan worden voldaan met een betaalterminal. Als onmiddellijke betaling niet mogelijk is, wordt binnen veertien dagen een voorstel tot onmiddellijke boete verstuurd. De som moet vervolgens binnen tien dagen worden betaald. De betaling wordt vermeld in een proces-verbaal en doorgestuurd naar het Openbaar Ministerie.

Tot slot voorziet het besluit ook dat de verbalisanten beeldopnames mogen gebruiken om inbreuken correct vast te stellen.

Indien u hieromtrent vragen zou hebben, aarzel niet om contact met ons op te nemen. Wij staan u graag bij.

Leeward

Meer nieuwsberichten
Meer nieuwsberichten
Meer nieuwsberichten
Meer nieuwsberichten
Meer nieuwsberichten
Meer nieuwsberichten

11/09/19

IMO milieumaatregelen vanaf 2020

IMO kondigt nieuwe milieumaatregelen aan, met ingang van 1 januari 2020, om een antwoord te bieden op de toenemende vervuiling van oceanen en zeeën.
01/04/23

Weegmann-De Gelas, a well-respected law firm in the market of transport law, joins forces with Leeward

We are excited to announce that Weegmann-De Gelas, a respected law firm in the transport law sector, will be joining Leeward, a niche law firm specializing in transport, logistics, and maritime law, as of 1 April 2023. Saar De Gelas will be appointed as a new partner.
13/10/20

Mobility Package: moeten chauffeurs om de vier weken effectief naar huis?

Er zijn nog veel onduidelijkheden rond de nieuwe regelgeving inzake rij- en rusttijden. Zo vragen veel werkgevers zich af of hun chauffeurs om de vier weken daadwerkelijk naar huis moeten gaan. Leeward legt het voor u uit.