01/02/22

Nieuwe regels over de betaalachterstand bij handelstransacties

Door Marie Deramoudt
Vanaf 1 februari 2022 wordt er komaf gemaakt met te lange betalingstermijnen in het handelsverkeer.


Ondernemingen kunnen in hun B2B-relaties afwijken van de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen. Wanneer partijen contractueel niets vastleggen, geldt er automatisch een betalingstermijn van 30 kalenderdagen.

Op deze contractuele vrijheid bestaat evenwel één belangrijke beperking. Als de schuldeiser een KMO is, mag de betalingstermijn niet meer dan 60 kalenderdagen bedragen. De wetgever voerde deze beperking in om KMO’s te beschermen tegen de beperkte onderhandelingsruimte die ze vaak tegenover grote bedrijven en klanten hebben.

Deze maximale termijn van 60 kalenderdagen is vanaf 1 februari 2022 de regel. Ook in B2B relaties, zonder een KMO als schuldeiser, zal de “sterkere partij” geen betalingstermijn van meer dan dan 60 dagen kunnen opdringen. Een beding in een overeenkomst dat voorziet in een langere betalingstermijn wordt voor niet geschreven gehouden

Bovendien wordt de factuur- en goederencontroletermijn van maximaal 30 kalenderdagen vanaf 1 februari 2022 mee opgenomen in deze betalingstermijn. Nu kan deze termijn immers nog apart bij de betaaltermijn geteld worden, waardoor de volledige betalingstermijn kunstmatig tot 90 dagen zou worden.

Een andere vernieuwing is dat u bij de wanbetaling van uw facturen niet langer een ingebrekestelling moet sturen om gerechtigd te zijn de interesten en een forfaitaire schadevergoeding. Bij laattijdige betaling wordt het openstaande bedrag vanaf nu automatisch verhoogd met de verwijlinteresten én een forfait van 40 euro.

Wordt u geconfronteerd met onbetaalde facturen of wenst u meer informatie? Leeward staat u graag bij.

Leeward

Meer nieuwsberichten
Meer nieuwsberichten
Meer nieuwsberichten
Meer nieuwsberichten
Meer nieuwsberichten
Meer nieuwsberichten

26/07/19

Leeward Lunchsession: inval door politie of inspectie in jouw bedrijf – wat nu?

Seminarie op 29 november 2019 - Tijdens dit seminarie lichten wij toe hoe een bedrijf zich kan voorbereiden op een mogelijke inval door politiediensten en inspectiediensten. Wij geven een praktische leidraad mee waarmee u nadien in uw bedrijf aan de slag kunt. Ook lichten wij aan de hand van...
06/02/20

Advies voor transport naar de UK

Leeward adviseert u inzake transport naar de UK.

23/07/19

Mobiliteitspakket I

Op 3 december 2018 zijn de Europese lidstaten, vertegenwoordigd door hun ministers van transport, samengekomen te Brussel om te stemmen over verschillende akkoorden aangaande de transportsector. In het bijzonder is de Raad tot een akkoord gekomen met betrekking tot het “Mobiliteitspakket I”,...