13/08/19

Het nieuw Belgisch Scheepvaartwetboek

Door Pol
Op 1 augustus 2019 werd de Wet van 8 mei 2019 tot invoering van het Belgisch Scheepvaartwetboek gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.  De nieuwe wetgeving treedt op 1 september 2020 in werking.De Wet van 8 mei 2019 tot invoering van het Belgisch Scheepvaartwetboek werd op 1  augustus 2019 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Na haar oprichting op 27 april 2007, met als opdracht “het formuleren van concrete voorstellen betreffende de herziening van het privaatrechtelijk en publiekrechtelijk maritiem recht met oog op het vaststellen van een gecoördineerd maritiem beleid”, heeft de Commissie Maritiem Recht na een 12-jaar durend onderzoeks- en redactiewerk het Belgisch Scheepvaartwetboek opgeleverd.

Het nieuwe scheepvaartrecht maakt komaf met de verouderde Zeewet van 1879, voorziet een geactualiseerde wetgeving om beter aan te sluiten bij de huidige economische en maatschappelijke realiteit van scheepvaart- en havenbedrijven, en ondersteunt de dienstverleners in de binnenvaart, de havens, industrie en handel. 

Zo erkent het Scheepvaartwetboek de rol van zelfregulering, die in de ongeschreven en gecodificeerde havengebruiken en algemene contractvoorwaarden van beroepsorganisaties en dienstverleners ligt.

Het Belgisch Scheepvaartwetboek bundelt alle scheepvaartgerelateerde regelgeving, zowel in privaat-rechtelijke als in publiekrechtelijke zin, in één coherent geheel. Naast het zeerecht wordt ook een vernieuwd binnenvaartrecht geïntegreerd in het Belgisch Scheepvaartwetboek.

Het nieuw Belgisch Scheepvaartwetboek treedt in werking op 1 september 2020.

Wij zorgen ervoor dat u tegen die datum volledig op de hoogte bent van alle aankomende vernieuwingen!

Leeward

Meer nieuwsberichten
Meer nieuwsberichten
Meer nieuwsberichten
Meer nieuwsberichten
Meer nieuwsberichten
Meer nieuwsberichten

20/03/20

Verkeersbelasting tijdens Corona

Corona: Vervoerders kunnen de verkeersbelasting tijdelijk stopzetten voor stilstaande voertuigen.
11/03/20

Seminarie nieuw Belgisch Scheepvaartwetboek

Jeroen Villé en Armin Wintein hebben op 10 maart 2020 tijdens een lunchsessie van Apzi-VOKA de principes van het nieuw Belgisch Scheepvaartwetboek toegelicht. 1 september 2020, datum waarop de wetgeving in werking treedt, is niet meer veraf, en dus was het hoognodig om de diverse actoren in de...
16/04/20

Recognition as leading law firm with industry focus transport by The Legal 500– four years in a row

Leeward is mentioned as one of the leading firms in the 2020 edition of The Legal 500.