22/07/19

Het vernieuwde CLNI 2012 eindelijk in werking

Op 1 juli 2019 is het vernieuwde Verdrag van Straatsburg van 2012 inzake de beperking van aansprakelijkheid in de binnenvaart (CLNI 2012) voor het Vlaamse Gewest in werking getreden.


Leeward

In tegenstelling tot de versie ’88 wordt het nu mogelijk dat andere staten dan deze die aan de Rijn- of Moezelgebied grenzen tot het Verdrag toetreden. Verder worden de aansprakelijkheidsgrenzen voor schade aanzienlijk verhoogd. De aansprakelijkheidsgrens voor schade veroorzaakt aan personen en materiaal wordt met name verdubbeld ten opzichte van CLNI ’88. Daarnaast wordt er ook een aansprakelijkheidsgrond in het leven geroepen voor schade als gevolg van het transport van gevaarlijke goederen.

Leeward

Meer nieuwsberichten
Meer nieuwsberichten
Meer nieuwsberichten
Meer nieuwsberichten
Meer nieuwsberichten
Meer nieuwsberichten

25/03/22

Riskeren ook opdrachtgevers straffen bij sociale dumping?

In het kader van de Belgische implementatie van het “Mobility Package” , heeft de ministerraad op 14 januari 2022 een wetsontwerp goedgekeurd dat extra verantwoordelijkheden legt op de expediteurs, in het kader van de strijd tegen sociale dumping. 
06/02/20

Advies voor transport naar de UK

Leeward adviseert u inzake transport naar de UK.

13/08/19

Het nieuw Belgisch Scheepvaartwetboek

Op 1 augustus 2019 werd de Wet van 8 mei 2019 tot invoering van het Belgisch Scheepvaartwetboek gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.  De nieuwe wetgeving treedt op 1 september 2020 in werking.