22/07/19

Het vernieuwde CLNI 2012 eindelijk in werking

Op 1 juli 2019 is het vernieuwde Verdrag van Straatsburg van 2012 inzake de beperking van aansprakelijkheid in de binnenvaart (CLNI 2012) voor het Vlaamse Gewest in werking getreden.


Leeward

In tegenstelling tot de versie ’88 wordt het nu mogelijk dat andere staten dan deze die aan de Rijn- of Moezelgebied grenzen tot het Verdrag toetreden. Verder worden de aansprakelijkheidsgrenzen voor schade aanzienlijk verhoogd. De aansprakelijkheidsgrens voor schade veroorzaakt aan personen en materiaal wordt met name verdubbeld ten opzichte van CLNI ’88. Daarnaast wordt er ook een aansprakelijkheidsgrond in het leven geroepen voor schade als gevolg van het transport van gevaarlijke goederen.

Leeward

Meer nieuwsberichten
Meer nieuwsberichten
Meer nieuwsberichten
Meer nieuwsberichten
Meer nieuwsberichten
Meer nieuwsberichten

20/03/20

Verkeersbelasting tijdens Corona

Corona: Vervoerders kunnen de verkeersbelasting tijdelijk stopzetten voor stilstaande voertuigen.
23/03/20

Overmacht

Kwalificeert de Corona-crisis als een overmachtsituatie?
25/07/19

Nieuwe Incoterms 2020

Al sinds 1936 beschrijven de Incoterms de taken, kosten en risico’s die verbonden zijn aan de levering van goederen door verkopers aan kopers. Om niet achterhaald te worden door veranderingen in de markt, herziet de Internationale Kamer van Koophandel (“ICC”) haar Incoterms elke 10 jaar. Op 1...