23/07/19

Hogere boetes voor inbreuken op de tachograafreglementering

Het koninklijk besluit van 16 juni 2019 verhoogt de boetes voor inbreuken op het gebruik van de tachograaf vanaf 6 juli 2019. Voor sommige inbreuken, waaronder het manipuleren van de tachograaf, worden de boetes zelfs verdubbeld.


Op 26 juni 2019 werd het koninklijk besluit van 16 juni 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juli 2000 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake het vervoer gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Het koninklijk besluit van 16 juni 2019 verhoogt de boetes voor inbreuken op het gebruik van de tachograaf vanaf 6 juli 2019. Voor sommige inbreuken, waaronder het manipuleren van de tachograaf, worden de boetes zelfs verdubbeld.

Wij lijsten hieronder een overzicht van de inbreuken en boetes, die gelden vanaf 6 juli 2019.

INBREUK & BOETE

Installatie en constructie van de tachograaf

  •  Er is geen tachograaf geïnstalleerd in het voertuig terwijl het voertuig of het vervoer niet is vrijgesteld van het gebruik van de tachograaf: 2.640 euro
  • Er is een analoge tachograaf in het voertuig geïnstalleerd terwijl het voertuig uitgerust diende te zijn met een digitale tachograaf: 1.320 euro

De tachograaf in het voertuig is niet conform de verplichtingen en voorschriften voorzien in de regelgeving met betrekking tot de constructie, de installatie, de werking of de herstelling, bijvoorbeeld:

Installatie of herstelling door een niet-erkende installateur of werkplaats;

­ afwezige of onregelmatige verzegelingen;

­ afwezig of ongeldig installatieplaatje;

­ herstelling niet gebeurd overeenkomstig de voorschriften;

­ de tachograaf is uitgevallen of werkt gebrekkig;

­ de tachograaf werd niet geijkt. 1.320 €

4. De gegevens op het installatieplaatje komen niet overeen met de feitelijke gegevens. 1.320 €

Gebruik van de tachograaf

5. De tachograaf in het voertuig wordt niet gebruikt terwijl het voertuig of het vervoer niet is vrijgesteld van het gebruik van de tachograaf. 2.640 €

6. De schakelorganen worden niet of onjuist gebruikt. 550 €

7. De landcode werd niet ingevoerd in de digitale tachograaf. 55 €

8. De bestuurder heeft de tijdgroepen niet handmatig ingevoerd terwijl hij van het voertuig afwezig was en kan geen verklaring van activiteiten voorleggen. 1.320 €

9. Bij meervoudige bemanning:

­ gebeurden de registraties op het verkeerde registratieblad (analoge tachograaf);

­ werden de bestuurderskaarten van elke chauffeur niet in de juiste lezer van de tachograaf gebracht (digitale tachograaf). 1.320 €

Fraude

10. De tachograaf werd frauduleus gemanipuleerd via het verhinderen van een correcte registratie, via het wijzigen of wissen van gegevens in het geheugen, via het ontoegankelijk maken of vernietigen van geregistreerde gegevens of via de aanwezigheid van een voorziening met de intentie tot bovengenoemde inbreuken. 5.280 €

11. De bestuurder weigert de tachograaf te laten controleren 5.280 €

Voor de overtredingen die werden begaan voor 6 juli 2019 blijven de oude boetes van kracht. 

Leeward

Meer nieuwsberichten
Meer nieuwsberichten
Meer nieuwsberichten
Meer nieuwsberichten
Meer nieuwsberichten
Meer nieuwsberichten

08/01/20

Leeward law firm assists ECS2XL in the framework of the partnership with Farm Trans

11/03/20

Seminarie nieuw Belgisch Scheepvaartwetboek

Jeroen Villé en Armin Wintein hebben op 10 maart 2020 tijdens een lunchsessie van Apzi-VOKA de principes van het nieuw Belgisch Scheepvaartwetboek toegelicht. 1 september 2020, datum waarop de wetgeving in werking treedt, is niet meer veraf, en dus was het hoognodig om de diverse actoren in de...