11/09/19

IMO milieumaatregelen vanaf 2020

IMO kondigt nieuwe milieumaatregelen aan, met ingang van 1 januari 2020, om een antwoord te bieden op de toenemende vervuiling van oceanen en zeeën.


Leeward

Om een antwoord te bieden op toenemende vervuiling van oceanen en zeeën door internationaal scheepstransport, kondigt de Internationale Maritieme Organisatie (“IMO”) in verhoogd tempo de inwerkingtreding aan van een aantal nieuwe verdragsbepalingen o.a. door amendering van Annex VI van het MARPOL-verdrag die de voorschriften ter voorkoming van luchtverontreiniging beschrijft. Vanaf 1 januari 2020 gaat fase 2 van de IMO energie-efficiëntie maatregel van start, die erin bestaat om de hoeveelheid brandstof die elk type schip verbrandt aan banden te leggen. Ook op 1 januari 2020 zal het zwavelgehalte van brandstofolie die aan boord wordt gebruikt niet hoger dan 0,5% m/m mogen zijn in plaats van 3,5% m/m. De IMO schat dat deze meer strikte regelgeving van toepassing zal zijn op ongeveer 70.000 schepen.

Verwacht wordt dat het Hong Kong-verdrag van 2009, dat de recyclage van schepen aan banden legt opdat het geen risico’s zou inhouden voor de gezondheid en het milieu, in 2020 voldoende partijen zal tellen voor de inwerkingtreding. Ook vanaf 2020 zal het IMO Marine Environment Protection Committee (“MEPC”) korte termijnmaatregelen uitwerken om het aantal broeikasgassen van schepen tegen 2050 ten minste met 50% terug te dringen. Lidstaten van het Ballastwaterverdrag, dat dit jaar in werking trad, zullen vanaf 2020 verdere inspanningen moeten leveren om milieubeschermingsmaatregelen in de scheepsindustrie te implementeren.

Klimaatinspanningen van de IMO, maar ook van andere regulatoren zoals de EU, vereisen steeds grotere investeringen van de scheepsindustrie. Of dergelijke zware investeringen gekoppeld zullen zijn aan een competitief voordeel, zal de toekomst moeten uitwijzen. 

Leeward

Meer nieuwsberichten
Meer nieuwsberichten
Meer nieuwsberichten
Meer nieuwsberichten
Meer nieuwsberichten
Meer nieuwsberichten

23/03/20

Overmacht

Kwalificeert de Corona-crisis als een overmachtsituatie?
11/03/20

Seminarie nieuw Belgisch Scheepvaartwetboek

Jeroen Villé en Armin Wintein hebben op 10 maart 2020 tijdens een lunchsessie van Apzi-VOKA de principes van het nieuw Belgisch Scheepvaartwetboek toegelicht. 1 september 2020, datum waarop de wetgeving in werking treedt, is niet meer veraf, en dus was het hoognodig om de diverse actoren in de...
06/02/20

Advies voor transport naar de UK

Leeward adviseert u inzake transport naar de UK.