13/10/20

Mobility Package: moeten chauffeurs om de vier weken effectief naar huis?

Door Armin Wintein
Er zijn nog veel onduidelijkheden rond de nieuwe regelgeving inzake rij- en rusttijden. Zo vragen veel werkgevers zich af of hun chauffeurs om de vier weken daadwerkelijk naar huis moeten gaan. Leeward legt het voor u uit.


Leeward

De nieuwe Europese Verordening bepaalt dat de werkgever het werkrooster van zijn chauffeurs zodanig moet organiseren dat zij na een periode van vier weken (of drie weken in het geval van twee opeenvolgende verkorte wekelijkse rustperiodes) naar "huis" kunnen terugkeren.

Deze verplichting wordt opgelegd om de chauffeurs toe te laten om hun rusttijd in het bijzijn van hun gezin te kunnen doorbrengen. De duur van de rusttijd komt overeen met de wekelijkse rusttijd. Dit is, afhankelijk van de omstandigheden, ofwel de normale wekelijkse rusttijd ofwel de normale wekelijkse rusttijd + de compensatie voor de verkorte wekelijkse rusttijd.

"Thuis" wordt gedefinieerd als de plaats waar de chauffeur zijn woonplaats heeft, of de plaats waar het operationele centrum van de werkgever gelegen is van waaruit de bestuurder gewoonlijk werkzaam is. In Overweging 14 van de Verordening wordt echter uitdrukkelijk bepaald dat de bestuurders vrij zijn om te kiezen waar zij hun wekelijkse rusttijd wensen door te brengen. Chauffeurs zijn bijgevolg niet verplicht om werkelijk naar huis terug te keren. Het is daarentegen perfect mogelijk om in het land te blijven waarin hij werkzaam is/de werkgever gevestigd is. Er is nog discussie wie in dat geval de kosten voor de huisvesting zal moeten dragen. Volgens Leeward zal dit in de meeste gevallen de werkgever zijn.

Verder is het belangrijk om op te merken dat de wekelijkse rusttijd begint wanneer de chauffeur 'thuiskomt'. De reistijd naar 'huis' wordt niet meegerekend, tenzij bij uitzondering wanneer de chauffeur per trein of per schip reist en hij een slaapcabine ter beschikking heeft.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen heeft over dit onderwerp.

Leeward

Meer nieuwsberichten
Meer nieuwsberichten
Meer nieuwsberichten
Meer nieuwsberichten
Meer nieuwsberichten
Meer nieuwsberichten

01/02/22

Nieuwe regels over de betaalachterstand bij handelstransacties

Vanaf 1 februari 2022 wordt er komaf gemaakt met te lange betalingstermijnen in het handelsverkeer.
26/11/19

Herziening van de ADR-regeling

Recent verscheen de 21ste herziening van de VN-aanbevelingen met betrekking tot het transport van gevaarlijke goederen. De aanbevelingen regelen elk aspect van het transport en bevatten niet alleen een opsomming van gevaarlijke stoffen, maar schrijven bijvoorbeeld ook verpakkingsvereisten,...
20/03/20

Verkeersbelasting tijdens Corona

Corona: Vervoerders kunnen de verkeersbelasting tijdelijk stopzetten voor stilstaande voertuigen.