20/03/20

Verkeersbelasting tijdens Corona

Door Marie Deramoudt
Corona: Vervoerders kunnen de verkeersbelasting tijdelijk stopzetten voor stilstaande voertuigen.


Leeward

Vervoerders die door de Corona-crisis noodgedwongen één of meerdere voertuigen stil moeten zetten, kunnen de verkeersbelasting hiervoor tijdelijk stopzetten. 

Dit kan snel en volledig kosteloos. Het voltstaat om een aangifte bij de Vlaamse Belastingdienst in te dienen. Wanneer de betrokken voertuigen nadien opnieuw in dienst treden, moet opnieuw een aangifte van de verkeersbelasting ingediend worden. Het is hierbij niet noodzakelijk dat het voertuig minstens 30 dagen aan de kant staat. Pas wel op, als je nog in dezelfde maand opnieuw een aangifte indient, moet je voor deze kalendermaand wel betalen. Het aangifte-formulier is te bereiken via deze link.

Als steunmaatregel verleent de Vlaamse Belastingdienst voorts uitstel aan bedrijven om de jaarlijkse verkeersbelasting te betalen, zodat ze niet in liquiditeitsproblemen komen. Voor het aanslagjaar 2020 krijgen ondernemingen 4 maanden uitstel van betaling van de jaarlijkse verkeersbelasting. Meer informatie met betrekking tot de steunmaatregelen voor getroffen ondernemingen die de Vlaamse overheid neemt kunt u vinden op de volgende website.

Leeward’s advocaten blijven ook tijdens deze corona-crisis steeds voor u beschikbaar.

Leeward

Meer nieuwsberichten
Meer nieuwsberichten
Meer nieuwsberichten
Meer nieuwsberichten
Meer nieuwsberichten
Meer nieuwsberichten

26/11/19

Herziening van de ADR-regeling

Recent verscheen de 21ste herziening van de VN-aanbevelingen met betrekking tot het transport van gevaarlijke goederen. De aanbevelingen regelen elk aspect van het transport en bevatten niet alleen een opsomming van gevaarlijke stoffen, maar schrijven bijvoorbeeld ook verpakkingsvereisten,...
23/03/20

Overmacht

Kwalificeert de Corona-crisis als een overmachtsituatie?
08/01/20

Leeward law firm assists ECS2XL in the framework of the partnership with Farm Trans